Privacy Policy

Privacy Verklaring Van Rondje Zegveld [gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer]

In deze verklaring wordt vastgelegd hoe het bestuur van Rondje Zegveld omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:
1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboorte datum, adres, geslacht, e-mail adres, IBAN-nummer,telefoon nummer en eventueel lidnummer van Vereniging.
2. Inschrijfformulier is het inschrijfformulier voor een evenement van Rondje Zegveld
3. Wanneer je meedoet aan Rondje Zegveld, worden je persoonsgegevens verzameld op basis van de grondslag overeenkomst. Voor deelname aan de wedstrijd zijn jouw gegevens nodig om de inschrijfkosten af te schrijven, de categorie indeling te bepalen en je behaalde resultaten te verwerken in de uitslagen.

Persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt om op de juiste manier een evenement te kunnen organiseren en uitslagen correct te kunnen verwerken en op te maken.
De persoonsgegevens van sponsors worden gebruikt om sponsor activiteiten bij onze evenementen goed tot uitvoer te brengen.
De persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt om de vrijwilligers te informeren over hun taak en werkzaamheden.

De persoonsgegevens zijn in te zien door de bestuursleden die deze nodig hebben om hun taak uit te voeren.
In dit bestand zijn de onder punt 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen organiseren van evenementen:
namelijk voor startnummers, voor verwerken uitslagen, voor sturen nieuwsbrieven, voor contacten sponsors, voor correspondentie en telefoonnummer voor het maken van afspraken en onderhouden van contacten. De gegevens staan op een computer die met een wachtwoord is beveiligd.

De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden; dit zijn anderen, die niet nodig zijn om onze evenementen te organiseren. De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden, die deze gegevens voor hun taak nodig hebben.

Wat zijn uw rechten. U heeft het recht Rondje Zegveld te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Rondje Zegveld zal op dit verzoek (schriftelijk/e-mail) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u de Rondje Zegveld verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Inschrijfformulier: Indien iemand deelneemt aan een evenement van de Rondje Zegveld zal zij of hij daartoe een inschrijfformulier moeten invullen of digitaal zich moeten aanmelden, waardoor men (door de inschrijving) akkoord gaat met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 2 van deze verklaring. Voor kinderen onder de 16 jaar, gaan de ouders (mede) akkoord met het verwerken en opslaan van de gegevens, genoemd in punt 2 van deze verklaring.

Foto’s: Bij evenementen georganiseerd door Rondje Zegveld kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief, website, PR-materiaal, berichten in kranten en op facebook, twitter, intstagram of een presentatie bij volgende evenementen van Rondje Zegveld. De deelnemer verleent door inschrijving bij een evenement bij voorbaat toestemming aan Rondje Zegveld voor openbaarmaking van tijdens of rond inzet gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan Rondje Zegveld en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt of ,waar mogelijk, worden verwijderd. Is Rondje Zegveld voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?: De website van Rondje Zegveld kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifieke aspect van de website Rondje Zegveld. Dit betekent niet automatisch dat Rondje Zegveld verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Rondje Zegveld is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Data lek: Bij een eventuele data lek, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Wijzigingen Rondje Zegveld behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit zal gedurende de aanloop naar het ingaan van de AVG, per 11 maart 2019, met regelmaat gebeuren en ook in de tijd daarna. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Rondje Zegveld.

Dit document heet “privacy Verklaring Rondje Zegveld” en is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 februari 2022

CONTACT / ORGANISATIE

06 81794247
info@rondjezegveld.nl
Rondje Zegveld
Middenweg 1 3474KC Zegveld

Social media

©Copyright 2022 – Privacy Policy – Jesse Baas – Een freelance designer uit Nederland