Over de stichting

Stichting Rondje Zegveld

RSIN: 866568724
Contactgegevens:
Email: info@rondjezegveld.nl
Adres: Middenweg 1 3474KC Zegveld

Social Media

Doel Stichting Rondje Zegveld De Stichting Rondje Zegveld heeft als doel:

Het organiseren van een hardloopevenement, waarvan de gehele opbrengst toekomt aan een instelling die zich inzet voor het maatschappelijk nut in Zegveld of directe omgeving.

Het bestuur van de Stichting Rondje Zegveld bestaat uit:

Voorzitter

J. de Kort

Secretaris

B.P. Bremmer

Penningmeester

C.J. Spijker

Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleid Stichting De Stichting beoogt het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De inkomsten worden verkregen door inschrijfgeld van deelnemers, sponsoring en subsidies. De gehele opbrengst, na aftrek van organisatiekosten, komt ten goede aan een instelling die zich inzet voor het maatschappelijk nut. Het bestuur bepaalt jaarlijks welke instelling dit wordt, waarbij het uitgangspunt is dat het een lokale instelling in Zegveld betreft, dan wel in de directe omgeving.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

De Stichting Rondje Zegveld bestaat sinds 2024, derhalve is er nog geen jaarlijks verslag beschikbaar. Vanaf kalenderjaar 2025 zal er jaarlijks een verslag worden gepubliceerd op deze website. In dit verslag worden de uitgeoefende activiteiten opgenomen, de toekenning van de opbrengst aan een instelling met het maatschappelijk nut, alsmede de financiële verantwoording van de Stichting Rondje Zegveld. Het verslag wordt per kalenderjaar opgemaakt.

CONTACT / ORGANISATIE

06 81794247
info@rondjezegveld.nl
Rondje Zegveld
Middenweg 1 3474KC Zegveld